Kalender 2014 april

Hans Kjærsgaard Frandsen – den sidste sognerådsformand i Beder-Malling kommune 1962-1970. Hans Frandsen bliver sognerâdsformand i en kommune, der er i hastig vækst p.g.a. de mange tilflyttere. Selvtilliden er stor, og der er ingen ønsker om at blive indlemmet i den nye storkommune Århus. I stedet forsøger man at etablere en større kommune ved sammenlægning med Solbjerg. Det lykkes som bekendt ikke. Hans F. er venstremand. Posten som sognerådsformand skyldes dog ikke Venstres styrke i sognerådet, hvor der er to venstremænd. Derimod spiller borgerlisterne en stor, rolle i et politisk miljø, der næppe i dagligdagen er præget af partipolitiske opgør. Hans Frandsen er af bondeslægt, født i Saxild af sognefoged og sognerådsformand Søren F. Han køber Østerskovsgård på Fløjstrupvej i Malling i 1932, men opgiver gården i i 1947 pga. sygdom. Sammen med sin kone Karen flytter han til Ajstrupvej, hvor han bliver ejendomsmægler. De sidste erhvervsaktive år til 1972 er han kontorbestyrer af Odder Landbobanks filial i Malling. Hans Frandsen dør i 1981.

Billede 1 Folketingsvalg i 1968. fra venstre Hans Frandsen, Rasmine Rogersen, Jens Åge Rogersen og kæmner Karl Møller. Billede 2 Kommuneingenør K.P. Lindhardtsen, kæmner Karl Møller og Hans Frandsen. Billede 3 Hans Frandsen. Det officielle sogneformandsbillede.
Billede 1
Folketingsvalg i 1968. fra venstre Hans Frandsen, Rasmine Rogersen, Jens Åge Rogersen og kæmner Karl Møller.
Billede 2
Kommuneingenør K.P. Lindhardtsen, kæmner Karl Møller og Hans Frandsen.
Billede 3
Hans Frandsen. Det officielle sogneformandsbillede.

 

Tilbage til oversigt 2014