Kalender 2014 december

Stationspladsen er fra 1884 byens centrum. Etableringen af jernbanen HHJ forvandler byen fra en lille landsby til en by i udvikling med industri og handel. Her ligger stationsbygningen, Torstensen Købmandsgård, Malling Gæstgivergård og Manufakturhandler Villadsen. Rundt om hjørnet på Ajstrupvej ligger slagterne og bageren. Ser man forbi Købmandsgården, får man øje på Vedels Sæbehus på Gl. Østergårdsvej, dengang Vestergade.

Billede 1. Postkort fra 1906, Torstensen Købmandsgârd til venstre og et kik op ad Ajstrupvej. Malling Gæstgivergärd til højre. Læg mærke til lygtepælen til venstre, dengang byens eneste. Billede 2. Stationspladsen ca. 1940. Til venstre mindesten for Niels Jensen fra 1904. Han grundlægger Malling Dampmølle og Savværk, Købmandsgârden, medstifter af Landbrugsskolen mv. Til venstre bagerst Vedels Sæbehus, Købmandsgården er ombygget i 1936, Hotel Malling er hvidkalket. Billede 3. Stor auktion på Stationspladsen i 1928 over kreaturer fra Karensminde, oprettet af Niels Jensen 1866-1870. A. Mønsted Hansen må i 1931 sælge Karensminde. Til højre sås stalden til hestene, mens ejerne tager toget. En bil holder foran kroen.
Billede 1. Postkort fra 1906, Torstensen Købmandsgârd til venstre og et kik op ad Ajstrupvej. Malling Gæstgivergärd til højre. Læg mærke til lygtepælen til venstre, dengang byens eneste.
Billede 2. Stationspladsen ca. 1940. Til venstre mindesten for Niels Jensen fra 1904. Han grundlægger Malling Dampmølle og Savværk, Købmandsgârden, medstifter af Landbrugsskolen mv. Til venstre bagerst Vedels Sæbehus, Købmandsgården er ombygget i 1936, Hotel Malling er hvidkalket.
Billede 3. Stor auktion på Stationspladsen i 1928 over kreaturer fra Karensminde, oprettet af Niels Jensen 1866-1870. A. Mønsted Hansen må i 1931 sælge Karensminde. Til højre sås stalden til hestene, mens ejerne tager toget. En bil holder foran kroen.

 

Tilbage til oversigt 2014