Kalender 2014 juli

Telefoncentraler i Fløjstrup og Beder: Telefoncentralen er vigtig for kommunikationen på landet. Telefonisten må ikke lytte ind på samtalen, men er nødt til at høre, om samtalen er gået igennem! Man skulle sige 3 minutter, så man ved hvor længe samtalen har varet. En kendsgerning er det, at de ofte har styr på, hvad beboerne foretager sig, når de ikke tager telefonen. »Hun er nok ude at give hønsene mad«. Det er ikke nødvendigt at huske telefonnummeret, man spørger bare efter lægen, skrædderen osv.

FLØJSTRUP: Over Fløjstrup Telefonkonsortium blev oprettet under Beder Central i 1907. Fløjstrup Telefoncentral er oprettet i 1916 med 16 abonnenter. Chresten Jensen er bestyrer indtil 30. nov. 1945. Fra 1. dec. 1945 bestyrer Anna Nielsen centralen indtil sin død 2. dec. 1963, hvorefter efterlevende ægtemand, Anker Rasmus Nielsen, overtager stillingen, indtil centralen bliver nedlagt 30. april 1969. 42 abonnenter bliver indført under Beder central. BEDER: Landcentralstation er oprettet ca. 1885 med 6 abonnenter på Beder Station. Bestyrerne er stationsforstander Petersen med frue, derefter fruerne Fogh og Nielsen, der efterfølges af Andreas Brodersen. 1916-1943 ligger Centralen på Beder Landevej 36. Fra 1. nov. 1916 er Hilda Petterson bestyrer indtil sin død i april 1943. Olga Heidemann Michelsen bliver derefter ansat og efter sin død 22. maj 1956 efterfulgt af en svigerdatter, Erna Kirstine Heidemann Michelsen, der bestyrer centralen, indtil den automatiseres 7. okt. 1970.

Billede 1 I 1970 ophører Beder telefoncentral på Bredgade 67. Fra venstre Oda Jacobsen, Erna Michaelsen og Inger Andersen. Billede 2 Den nye Central i 1970 - en boks på vejen. Billede 3 Omstillingen i Fløjstrup Tove Pedersen
Billede 1
I 1970 ophører Beder telefoncentral på Beder Landevej 67. Fra venstre Oda Jacobsen, Erna Michaelsen og Inger Andersen.
Billede 2
Den nye Central i 1970 – en boks på vejen.
Billede 3
Omstillingen i Fløjstrup Tove Pedersen

 

Tilbage til oversigt 2014