Kalender 2015 august

Arkitekt Peter Vedel 1898-1986

Peter er den mellemste af de tre børn fra Damhuset, GI. Østergårdsvej 16; Berta 1897-1976 og Ingrid 1900-1976.

Peter er den eneste, der får en uddannelse. Ingrid får vel en »læreplads« i faderens forretning, som hun siden overtager. Berta har en kronisk sygdom, som gør at hun ikke kan arbejde, heller ikke i forretningen, skønt hun jo bor i huset.

Peter uddannes først som tømrer på faderens, bygmester Jens P. Vedels værksted. Siden læser han til arkitekt. Han tegner Beder-Seldrup skole på Kirkebakken (nu bibliotek 0g fritidsklub) i 1929, og en af tilbygningerne på Beder Gartnerskole. Han har tegnet to huse til sig selv, et i Skåde og et i Virklund, og en tilbygning til skolen i Hasle. Vi kender desværre ikke til andre bygninger.

Peter gifter sig med Esther, datter af den lokale læge Kromann. Peter kommer ofte hos søstrene i Malling og er begravet på Malling Kirkegård ved muren ud mod Bredgade sammen med forældre og søstre.

På grund af familiens store lokale betydning er gravstenene erklæret bevaringsværdige.

Billede 1:
Beder-Seldrup Skole. Foto 1929.

Billede 2:
Familien Vedel ved drivhuset i haven GI. Østergårdsvej 16. Ti| venstre Peter, far Jens, mor Valborg, forrest til venstre Ingrid, til højre Berta. Foto ca. 1920.

Bilede 3:
Peter på besøg på cykel. Foto ca. 1950.

Tilbage til oversigt over billeder