Kalender 2015 januar

Pastor Thorkild Carl Wammen 1912-2004

Thorkild Wammen bliver cand. theol. I 1940. Han ved godt, at han skal være præst, men venter længe med at følge sit kald. I 1940 er krigen brudt ud, og det er småt med embeder. Han arbejder i Varedirektoratet og som grossist til 1960, hvor han bliver kapellan i Vejgárd Sogn. I 1964 indsættes han som præst i Beder-Malling og virker til 1982.
Thorkild og hans kone Aase bor i præstegården i Beder, bygget i 1946.
Præsteparret er begge meget afholdte i Sognet. Thorkild Wammen skriver og får udgivet Beder og Malling kirkers historie i to små bøger.

Billede 1:
Afsked med menigheden. Åse og Thorkild Wammen. Foto 1982.

Billede 2:
Thorkild Wammen udenfor Beder Kirke. Kirkegængerne kommer stadig med hat på og letter på den, når de hilser på præsten. Foto 1970.

Billede 3:
Beder Kirke indgangsportal. Portalen bygges af tegl omkring år 1300 og i gotisk stil. Foto 1971.

Tilbage til oversigt over billeder