Kalender 2015 juli

Helligvandskilden i Malling

På bakken bagved GI. Østergårdsvej nr. 16, lige før banen, lå en Helligvandskilde.

På det ældste matrikelkort fra 1783 er jordstykket nr. 1A, hvilket er kirkens jord.

Man antog, at en Helligvandskilde havde lægekraft, og den blev hyppigst besøgt på specielle dage f.eks. Sankt Hans nat. I 1882 bliver kilden rørlagt, så beboerne på Vestergade ikke selv skal anlægge et vandværk.

Damhuset er bygget i 1896 af bygmester Jens Pedersen Vedel, som har værksted i huset og etablerer forretningen J. P. Vedels Sæbehus og boghandel, som hans kone Valborg passer. Datteren Ingrid Vedel fører forretningen videre til 1971.
Huset har stadig egen vandforsyning, i Vedels tid til 1976 er der ikke indlagt badeværelse eller toilet.

Billede 1:
Damhuset (navnet stammer fra en branddam i baghaven) til højre med kilden foran. Ved siden af Vedels vandpumpe. Det firkantede tårn i baggrunden er bryggeriet. Midt i billedet bommen ved jernbanen. Foto 1905.

Billede 2:
Kildeanlægget, som det fremstod, inden nedlæggelsen i 1967. Der skulle lægges fortove på Vestergade, som vejen hed dengang, og kilden var delvis udtørret.

Billede 3:
Ingrid Vedel, der kører ud med dagens aviser med Stampe i kurven. Ingrid bor i huset fra 1900 til 1976. Foto ca. 1955.

Tilbage til oversigt over billeder