Kalender 2015 juni

Ole Kristian Jensen Dybkjær, 1867-1963, lærer, redaktør af Husmandsbladet, radikal folketingskandidat, sparekassedirektør og kirkeværge

Ole Dybkjær kommer ud at tjene som tiårig. Et sommerkursus på Staby Højskole fastholder ham I at blive lærer. Det lykkes ham ved flid og mange afsavn, og han består lærereksamen i 1889. For at få et offentligt embede skal værnepligten aftjenes. Ole kalder det en åndelig nedbrydningsanstalt og melder sig ind i Det Radika|e.
I 1891 opføres en ny skole med klasseværelse i den ene ende, beboelse i den anden på Kristiangårdsvej. Ole får embedet i 1892. Det er dårligt lønnet, så han underviser også på Beder Gartnerskole om aftenen.
1895 gifter han sig med Maren, en velstående gårdmandsdatter. Børnene kommer hurtigt, seks fra 1896-1910.
i 1909 bliver han leder af Beder-Malling Sparekasse, et arbejde han passer til 1963. Hans hustru dør allerede i 1919 af den spanske syge. Han er lærer til 1936.
Som medlem af Menighedsrådet er han med til at bestemme, at en del af Kirkejorden udstykkes til husmandsbrug i 1930’erne. Hans gravsten er erklæret bevaringsværdig.

Billede 1:
Ole Dybkjær 90 års fødselsdag. Foto 1957.

Billede 2:
De voksne sønner fra v. Jens Christian (læge), Gunnar (forsikringskonsulent), Tage (cand.theol.) forstander Egå Efterskole og Ivar (kontorchef). Alle sønnerne får en erhvervsuddannelse, pigerne uddannes til at blive hustru og mor.

Billede 3:
Beder Skole på Kristiansgårdsvej. Efterhånden som familien vokser, bygges et par værelser til, og lønnen forbedres også. Dybkjær siger selv, at det er et held, at han har energi til at arbejde fra morgen til sent aften.

Tilbage til oversigt over billeder