Kalender 2015 september

Beder Gartnerskole og familien Klougart 1913-1976

1 1889 grundlægges Beder Havebrugsskole, senere Beder Gartnerskole og nu efter fusionen med Malling Landbrugsskole Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus. I år 2014 fejres 125 års jubilæum.

I1913 ser bogholder Kirstine Nielsen en annonce, Beder Havebrugsskole er til salg. Hun skriver til sin kæreste gartner Niels Klougart, og de køber skolen 1. april og gifter sig få uger senere.

Kirstine styrer husholdningen og underviser i dansk og bogføring. Niels er forstander 1913-1955. Hans bror Poul er lærer fra 1924.

Sammen med Niels får han i 1911 navnebevis på efternavnet Klougart.

I 1951 bliver sønnen Erik, der er havebrugskandidat, medforstander. I 1955 indtræder bror Bent som pædagogisk forstander, Erik er administrativ. Den ældste søn Asger er professor på landbohøjskolen. 1976 går Erik og Bent af som forstandere. Alle tre har en stor virksomhed bag sig som forfattere, klummeskriver og i radioen. Asger og Bent kaldes »De siamesiske blornsterpinde«.

Billede 1:
Afsløring af mindeplade for Kirstine og Niels Klougart. Fra venstre Gudrun Thomasen f. Klougart, Bent, Erik og Asger Klougart. Anton Larsen Kristiansgård sørger for indsamlingen til relieffet, som anerkendelse for, hvad familien Klougart har gjort for gartnerne, for byen og på skolen. Foto 1963.

Billede 2:
Kirstine Klougart 1888-1957. Niels Klougart 1885-1958. Foto 1955.

Billede 3:
Havebrugsskolen. Postkort ca. 1913.

Tilbage til oversigt over billeder