Kalender 2016 april

Gartnerier i Beder-Malling

Fra 1900 og frem til i dag har der (mindst) været 39 gartnerier. Jorden på denne egn er meget frugtbar og egner sig både til friluftsgartneri, bær og frugt. Mange havde også drivhuse især med tomater og agurker, enkelte også med blomster. Vestervang på Kirkebakken dyrkede orkideer og fik mange præmier i 1960’erne, hvor en orkidé stadig var en eksklusiv blomst.

Afgrøderne blev dels solgt lokalt eller kørt på torvet et par gange om ugen. Større produktion blev solgt til Gaza. Det var typisk for gartnerierne, at jordstykket var i mindre målestok, og det var familiebrug, eventuelt med få ansatte i sæsonen.

I dag er der kun syv gartnerier tilbage med bl.a. tulipaner, potteplanter, agurker og frugt og grønt som f.eks. på Bisgaardvej 8, hvor man mødes for at købe nye kartofler og jordbær.

Billede 1:
1955. Forrest i billedet Johannes Kolds (gartneri 1941-2005) ejendom på Beder Landevej 22. Sønnen Jørgen var med i arbejdet på gartneriet. Der er nu bygget boliger på grunden.

Billede 2:
1930. Malling Handelsgartneri 1927-1956 Fløjstrupvej 6, »Toftebo«. Rasmus P. Nielsen byggede huset i 1929 efter tegning af murermester Chr. Andersen og tømrermester j.P. Vedel. Rugvænget, der først hed Gartnervænget, blev udstykket fra ejendommen 1953-1968.

Billede 3:
2006. Gartneriet Vestervang flyttede i 2003 fra Kirkebakken 25, hvor Anders Nielsen begyndte i 1945, til Elmosevej 28. Det blev i 2006 udvidet med 10.000 m2 drivhus. På Kirkebakken ligger nu andelsboligerne »Gartnergården«.

Tilbage til oversigten