Kalender 2016 november

Wixor A/S engrosbageri 1955-1989

Malling Brødfabrik mellem Gl. Østergårdsvej og Holmskovvej havde stået tom i nogle år, da Eigil Wilhelmsen købte de noget forfaldne bygninger i 1955 og flyttede sin produktion af franskbrød og tvebakker fra Aarhus til lokalerne. Fra en beskeden start tog produktionen fart og var i tresserne Mallings næststørste virksomhed med ca. 70 ansatte. Produktionen var nu ændret til skærekager.
I begyndelsen af 1970’erne gik salget ned, og fabrikken trådte i likvidation i 1975. Et par måneder senere blev den købt af Dan Cake Give A/S. Wilhelmsen forlod direktørjobbet og blev fiskehandler i Norsminde.
I 1984 blev Dan Cake solgt til et engelsk firma, og i 1989 flyttes det meste af produktionen til Give, da var der seks medarbejdere tilbage. I 1994 ophørte fabrikationen helt, og bygninger rives ned i 1996.
Der har været flere lokalplaner om bygning af boliger; endnu ligger grunden øde hen.

Billede 1:
Tegning ca. 1920. Savværk, Dampmølle og Brødfabrik oprettet 1889. Til venstre direktørboligen, i dag GI. Østergårdsvej nr. 10. Wixor lå i bygningen til højre for skorstenen. De lave bygninger forrest på tegningen var værksteder.

Billede 2:
Ca. 1960. Pakkedamerne har travlt.

Billede 3:
1969. Forsiden af Wixor A/S og haven set fra Gl. Østergårdsvej, der tidligere hed Vestergade.

Tilbage til oversigten