Kalender 2017 august

Beder Skole bygget i 1968-69, indviet i 1970

Allerede i 1965 afleverer arkitekt Ali Rasmussen et projekt til Sognerådet for en fuldt udbygget skole i Beder. Befolkningstallet stiger i Beder, 1964 = 675, 1965 = 902. Tilflytterne er mange unge familier, og Beder-Seldrup Skole på Kirkebakken er for lille. I forvejen må eleverne efter 7. klasse tage til Malling.
Forslaget forkastes af lærerrådet. I stedet er skolen bygget efter Midtjyllandsplanen med præfabrikerede betonelementer. En mindre fløj må tages i brug november 1968 pga. pladsmangel.

Billede 1: Beder Skole i Skoleparken med fem klasselokaler klar til at blive taget i brug 1970. De sidste byggeafsnit færdiggøres 1976-78.
Billede 2: Tunnelbyggeri der forbinder stisystemet med skolen øst-vest 1963. Tunnelen etableres i forbindelse med udstykninger bl.a. på Engdalgårdsvej.
Billede 3: Ali Rasmussens tegning af skolen 1965.

 

Tilbage til oversigten