Kalender 2017 forside

Januar.: Fremgang for Brugsen og andre handlende. Februar.: Sport og Idræt i Beder, Ajstrup
og Malling. Marts: Beder-Malling Sogneråd i krydsild på Beder Kro. April: Konfirmander
1966 fra Beder og Ajstrup Skole. Maj: Tog til Malling og Beder- det sidste er kørt. Juni:
9. afg.k|asse Malling Skole 1963-1964. Juli: Sport og idræt i Beder, Malling og Ajstrup.
August.: Beder Skole bygget i 1968-69, indviet i 1970. September.: Bibliotekerne i Beder,
Malling og Ajstrup. Oktober.: Børnehaven Stenhøjgård, Tværgade 5, Malling. November.: Beder-
Malling Egnsarkiv fylder 50 år. December.: økonomisk vækst for erhverv og forretninger.

 

Tilbage til oversigten