Kalender 2017 marts

Beder-Malling Sogneråd i krydsild på Beder Kro 19. marts 1969

Der er 1 år til Kommunesammenlægningen 1970. Sognerådet håber stadig på en sammenlægning med Solbjerg i stedet for Aarhus. I Sognerådet sidder Venstre D, Socialdemokratiet A, Konservativ C og en upolitisk borgerliste H Malling og G Beder.

Fra venstre dyrlæge Sven Rasmussen Malling H, lærerinde Martha Birkeholm Malling H, gartner Richard Mortensen Fulden G, tømrermester Tage Anker Beder C, gårdejer Anton Hasle Laursen Storenor D, landbrugslærer Jens Arbjerg Pedersen Malling A, hjemmehjælper Inge Andersen Malling A og kørelærer Elvin Hansen Malling A.  Sognerådsformand ejendomsmægler Hans Frandsen V er ikke på foto.

Billede 1: Beder-Malling Sogneråd i krydsild.
Billede 2: Kommunevalg 1970. De venter på vælgerne på Beder skole – bemærk der må drikkes kaffe og ryges ved valgbordet. Fra venstre Chr. Eriksen, Inga Møller begge Beder, Bent Sørensen Malling, stående Richard Mortensen Fulden.
Billede 3: Kommunevalg 1970. Gårdejer Marius Fjeldbo er klar til at stemme på Ajstrup Skole. I baggrunden Inge Andersen.

 

Tilbage til oversigten