Kalender 2017 november

Beder-Malling Egnsarkiv fylder 50 år d. 11. november 201 7

Lærer og bibliotekar på Malling skole Anders Bent Nørgård (1929-2003) er initiativtager til et arkiv sammen med en række frivillige. I 1960érne flytter folk fra land til by, og A.B. Nørgård indser nødvendigheden af at samle skøder og dokumenter fra gårde samt protokoller fra firmaer og foreninger. Et andet stort indsamlingsområde er foto af personer, steder og bygninger i lokalområdet.
I begyndelsen har Egnsarkivet et hjørne af biblioteket på Malling Skole.
Biblioteket flytter til Tværgade 18 i 1972, Egnsarkivet følger med og overtager halvdelen af huset, da Malling Bibliotek lukker i 1991.

Billede 1: Anders Bent Nørgård med det første stålskab til opbevaring af dokumenter mv. i 1968. Vi har det endnu!
Billede 2: Malling Handels- og Erhvervsforening tildeler Egnsarkivet Malling prisen i 2001. Fra venstre Marie Louise Marschall, uddeler Bruno Pedersen, Jens Nielsen og Aksel Jensen.
Billede 3: De frivillige på arkivet 1992: Bagerst fra venstre Birgit Nielsen, Lykke Christensen, A.B. Nørgård, Eva Hansen, Svend Aa. Jensen, Tage Sejersen. Forrest: Marie Louise Marscall, Minna Sørensen, Eva Johannesen og Helge Frandsen.

 

Tilbage til oversigten