Kalender 2018 August

Gl. Østergårdsvej 24

Set fra vest mod Bredgade

Postkort 1906. Foto 2017 T. Rasmussen.

Øl-bryggeriet på GI Østergårdsvej nr. 24 eksisterede fra 1891 til 1917 Den sidste brygger L. Graugaard Jensen indrettede stedet købmands – og grovvarehandel. Oscar Dich købte butikken i 1924 og havde den til 1964 da svigersønnen Bent Børresen overtog den. Grovvareafdelingen var nedlagt, kun et enkelt hejseværk var tilbage. Butikken lukkede i 1986.

Dichs hustru Mette var den lokale meddeler, eller “oplænder” fil Århus Stiftstidende i mere end 30 år Stort og småt blev der berettet om i de daglige indberetninger til avisen. Oplandet var et tillæg fil Århus Stiftstidende, hvor omegnens nyheder kunne læses.

Længere nede al Vestergade, som gaden hed indtil 1970, kan man se bommene ved jernbaneoverskæringen. På venstre side i nr.16 er del J. P Vedels Tømrer- og Snedkerforretning/ Boghandel og Sæbehus. Malling Kirke med det gamle spir ses i baggrunden.

Lige midt i billedet er købmand Niels M. Jensens ejendom på Bredgade 43. Forrest fil højre på postkortet kan man se indkørslen til Toftegården. Nu er der kun stuehuset tilbage af den gamle gård. Boligforeningen byggede i 1985 rækkehuse på Toftegårdens jord. Købmand Jens Torstensens bygninger pakhuset, træladerne og forretningen ses tydelig.

Retur til oversigt 2018