Kalender 2018 December

Beder Landevej 55

Malermester Truelsen og skrædder Poulsen

Postkort 1908. Foto 2017 T. Rasmussen

Maler Niels Axel Truelsen byggede huset Beder Landevej 55 i 1861. Grunden var udstykket fra Beder Nygård. I sidebygningen til højre etablerede han værksted. Som del ses over porten, står der “Malerværksted”. Axel Truelsen f. 1875 overtog faderens forretning i 19o1.

På postkortet ses fra venstre Axels mor Karen, derefter Marie og Axel, I forgrunden udenfor stakittet ved siden al vejtræerne ses Axels søn Thorvald med sin legevogn. Efter Axels død i 1935 blev Marie boende. Fra 1945-1955 ejede Frank Nielsen huset. Skrædder Arne Poulsen og familien boede i huset fra 1955-1994. Han arbejdede på den modsatte side al Beder landevej hos skræddermester Nielsen. Arne Poulsen var kommet i lære i 1924 som 14-årig, og arbejdede på værkstedet i 52 år til 1977. Hvilket han da også fik en fortjenstmedalje for. Arne Poulsen var et meget aktivt menneske og med i mange foreninger i Beder by. Socialdemokratiet, Vandværket, Sygekassen, Beder og Omegns Ungdomsforening og skakklub. Sammen med nogle venner havde han en kortklub i over 50 år.

Træerne langs Landevejen blev skiftet ud flere gange. Det er ikke mange år siden det sidste japanske kirsebærtræ gav op og målte fældes.

Retur til oversigt 2018