Kalender 2018 Februar

Starupvej 20

Museet ved Malling Landbrugsskole

Postkort 1921. Foto 2017 T. Rasmussen.

Museet for Landbrugsredskaber og maskiner ved Malling Landbrugsskole. Museet havde til huse den røde træbygning ved Landbrugsskolen. Bygningen er fra Den store Nordiske Landbrugs-Industri og Håndværksudstilling i København 1888. På billedet ser, man trækonstruktionen, der vidner om, al det er en udstillingsbygning. Arkitekten var Martin Nyrop. Hans første officielle opgave var at tegne bygningerne til udstillingen i 1888. I 1889 blev Dansk Landbrugsmuseum oprettet ved Lyngby Landbrugsskole med effekter fra Den store Nordiske udstilling, samlingen blev senere udbygget med effekter fra den 18. Landmandsforsamlingen Odense år 1900, og en samling fra den danske del af Verdensudstillingen 1900 i Paris. I 1906 overtog Staten “Dansk Landbrugsmuseum ” ved Lyngby. Der blev oprettet filialer ved fire landbrugsskoler ude i landet. Det løste Lyngbys pladsproblemer og flere ville få adgang til at se samlingerne. På museet i Malling var der landbrugsredskaber og brugsgenstande. Der var tæt ved 1200 genstande, bl.a. barselspotte, en smørkærne og jordemodervognen fra Fløjstrup samt flere beklædningsgenstande f.eks. var der en dåbshue og en skindvest.

I 1966 blev museet i Malling lukket og genstandene flyttet til Odder Museum og GI. Estrup, der i dag huser Dansk Landbrugsmuseum. I mange år blev den røde bygning brugt som maskinhal. Efterskolen bruger nu bygningen som filmværksted/studie.

Retur til oversigt 2018