Kalender 2018 Januar

Bredgade 43 og 50

Købmandshandel/Bank, Manufakturforretningen

Postkort ca.1963. foto 2017 T. Rasmussen

Postkortet er fra midt i 60erne. Bredgade er stadig brolagt. Til venstre ses hjørnebygningen Bredgade nr. 43

Huset blev bygget i 1908 til købmand Niels Mikael Jensen. Ham mor Ane Jensen der havde høkerbutikken Bredgade 52, finansierede byggeriet. N. M. Jensen gik konkurs i 1911. Købmand Einer Lassen overtog forretningen og var der fil 1934, hvor han solgte til købmand Ejnar Sørensen.

I 1965 købte Aarhus Privatbank huset. De havde før haft et lille lokale i husets sydlige ende, men flyttede nu til hjørnelokalet. I 1967 ændrede hanken navn til Den Danske Provinsbank, senere igen til Den Danske Bank.

I 2010 blev bygningen atter solgt. Malling afdelingen, der de sidste år boede til leje, lukkede i 2012. Bygningen er i dag renoveret med pudset facade, hvor den før delvis var i røde mursten. På gavlen mod syd var der fra 1969 et gavlmaleri udført af Ib Lauritsen. I 1993 blev huset malet, og maleriet forsvandt.

Til højre i billedet manufakturhandler Vilhelm Gammelbys hus. Hus og forretning blev opført at forældrene Ane og Kristian Jensen. Kristian havde skrædderi fra 1905. Sønnen Vilhelm og hustruen Helga drev Manufaktur/Trikotage fra 1936-1975.

I 1999 i en alder af 93 år genåbnede V. Gammelby butikken og drev den til sin død i 2001.

Retur til oversigt 2018