Kalender 2018 Juni

Ajstrup strand

Iskiosken “Havbo” Postkort ca. 1960-2017 T. Rasmussen

Hyldevænget 1. Huset blev bygget i 1935 af murermester Ferdinand Holm fra Malling. Han var blandt de 6-7 første der byggede sommerhus ved Ajstrup. Grundene lige omkring dette, blev udstykket fra Axel Carlsens frugtplantage på Norsmindevej 159. Datteren Harriet Holm overtog sommerhuset i 1959 og ejede del til 1980

1 dette tidsrum var der en tilbygning loran huset, hvor “Havbo” kiosken havde åbent om sommeren. I 1970 blev der givet tilladelse til, at forpagteren også måtte opstille en pølsevogn. Antallet al badegæster blev ikke mindre med årene. Alle kunne jo trænge til en is eller noget al drikke, så ishuset var flittigt besøgt i sommermånederne.

Det var i midten al 1930erne man begyndte al udstykke grunde og bygge sommerhusene ved Ajstrup strand. I1 1940erne tog det rigtig fat. De fleste al husene i området er nu stærkt ombygget eller nybygget, mange af dem er blevet fil helårshuse. Af de små sommerhuse, der fandtes dengang, er der meget få tilbage.

1 1950erne blev bilen næsten hver mands eje. Man tog på strandture med sit eget lille telt. Dengang måtte man overnatte på stranden. Efter etableringen al campingpladsen ved Ajstrup strand, blev der indført visse forbud mod “teltslagning” og campering på stranden.

Rettelse: 2017 fotoet er ikke af Havbo, men derimod hjørnet i den anden ende af Ajstrup Strand, hvor kiosk Harlis drevet af Harriet Holm lå i årene 1959-1980

Se foto af Kiosk Harlis her

Retur til oversigt 2018