Kalender 2018 Maj

Beder Landevej 66 og 69

Beder Kro og Købmandsgården

Postkort ca. 1908. Foto 2017 1 Rasmussen

Til venstre på postkortet ses Beder Gæstgivergård. Den blev oprettet i 1884 af Peder Sørensen der ejede diligence-kroen oppe på bakken, Beder landevej 97. Han søgte og fik i maj 1884 Aarhus Amtsråds tilladelse til at flytte kroen ca. 600 alen mod nord. P. Sørensen drev ikke selv kroen, men forpagtede den ud. I 1895 købte Niels P. Petersen kroen for 19.000 kr. Han drev den til sin død i 1933. Sønnen Einer overtog – men døde i 1936 kun 30 år gammel. En Ford T nr. X125 tilhørende husejer Godtfredsen fra Sjællandsgade i Aarhus, holder foran kroens rejsestald. – Stalden var til gæsternes og de rejsendes heste.

Kaj Berg købte kroen i 1939. Hans hustru havde den til 1980, hun lejede værelserne ud ti beboelse. I 1984 blev den fhv. kro udstykket i ejerlejligheder.

På højre side af landevejen ses købmandsgården. Fra 1883-1908 ejet af Carl S. Borup. I 1912 kommer Frands Jensen fra Mårslet hvor han var uddeler i Brugsforeningen. Frands døde i 1925, sønnen Jens A. Jensen overtog. Efter en konkurs i 1939 blev Jørgen Pedersen den nye købmand. Den sidste købmand blev Poul Andersen. Han var der fra 1977 til butikken lukkede i 2001, fra 1994 sammen med datteren Susanne.

Retur til oversigt 2018