Kalender 2018 Oktober

Gl. Krovej 2., Norsminde

Norsminde Kro

Postkort 1971. Foto 2017 T Rasmussen.

Norsminde Kro var helt fra begyndelsen en Kongelig privilegeret Kro. I 1751 fik Etatsråd C. A. Charisius fra Constantinsborg kongelig bevilling på, at han måtte lade kro og værtshus holde.

Han ejede det meste af Kysing by og ikke mindst broen over fjorden.1 1771 måtte han afhænde det hele til Baron C. E Gyldencrone. Også Gyldencrone fik økonomiske problemet. Sønnen Frederik Julius overtog boet i 1788. Efter krigen mod England og statsbankerotten måtte han erklære sig konkurs i 1822.

Kroen blev solgt i 1823 og igen i 1824. Køberen var Peder A. Møllet som giftede sig med enken efter de 2 foregående fæstere. Siden da har kroen været i selveje.

I 1855 blev P A. Møllers datter Karen Marie gift med Hans Sørensen Alrøe. De overtog kroen og forpagtede den ud. Det endte dog med at kroen blev lukket.

Først i 1932 åbnede H. W. Alrøe kroen igen. Han var kendt som maskinopfinder og havde flere patenter. I anledningen af sil 25-års jubilæum som fabrikant byggede H. W. Alrøe i 1931 en roterende elefantgruppe. Det kostede 10 øre at komme ind i haven at se den. I fire generationer var kroen i familien Alrøe ‘s eje.

 

Retur til oversigt 2018