Kalender 2018 September

Stationspladsen 5

Malling Station set fra spor 2

Postkort 1911 Foto 2017 T Rasmussen.

På postkortet ses stationsforstander Niels Peter Andersen Grosen der var leder af stationen fra 1911 til 1930. Han står på perronen og venter på togets ankomst i 1913.

Mælkejungerne står klar til afhentning, og gods fra jernbanevognen læsses over i hestevogne. Yderst til højre det lille hus hvor grisene opholdt sig, inden de blev sendt med toget til Odder Andelsslagteri. Stationen blev indviet d. 18j. juni 1884. Forud var gået flere år med ekspropriation og aktietegninger. Beder Malling Kommune bidrog med 60.000 kr.

Et par hundrede af byen borgere var mødt op d. 18. juni. Der var taler ved bl.a. lærer Schou fra Pedholt, grosserer Hans Broge og købmand Niels Jensen. Der var bygget en flot æresport, som toget skulle køre igennem. Den havde inskriptionen ”Held og lykke, Din Fart smykke”. Stationen var festligt pyntet, og der blev afsunget flere sange efter omdelt sanghæfte. Hæftet findes i et eksemplar på Arkivett.

Banen udviklede sig, allerede i 1889 blev der anlagt sidespor til købmand N. Jensens bygninger og i 1914 til både Foderstofforretningen og Dampmøllen. Her i 2017 venter vi på at Letbanen bliver færdig og kommer til at køre stabilt i 2018

Retur til oversigt 2018