Kalender 1992 marts

"Beder Gammelgård": Gården lå på hjørnet af Byvej og Kirkebakken. Den var opført i slutningen af 1700 tallet som fæstegård under Vilhelmsborg. Den sidste ejer, Jørgen Nielsen, solgte gården til Beder-Malling Kommune, der lod den nedrive i 1965 for at give plads til Beder Butikstorv. Jorden, ca. 30 tdr. land, blev udstykket til parcelhusgrunde. Området hedder nu Skoleparken.
“Beder Gammelgård”:
Gården lå på hjørnet af Byvej og Kirkebakken. Den var opført i slutningen af 1700 tallet som fæstegård under Vilhelmsborg. Den sidste ejer, Jørgen Nielsen, solgte gården til Beder-Malling Kommune, der lod den nedrive i 1965 for at give plads til Beder Butikstorv. Jorden, ca. 30 tdr. land, blev udstykket til parcelhusgrunde. Området hedder nu Skoleparken.

Tilbage til oversigt 1992