XL Byg-J.Torstensen A/S i Malling 1883-2024

– En fortælling om en virksomheds udvikling og historien om en forretning, der har fulgt og også følt udsvingene gennem første verdenskrig, besættelsen, oliekrise, flytning og konkurrence fra andre store kæder af byggemarkeder.

Fortalt af Beder-Malling Egnsarkiv v/arkivleder Kirsten Williams

Indledning
En fortælling om Malling begynder næsten altid med –”Da jernbanen Hou – Aarhus kom til byen” i 1884. Købmand Niels Jensen drev forretning i Saxild, han gjorde sig klart, at uden jernbanen til at transportere varer og gods, ville forretningen sygne hen. I 1883 byggede han ”Den gamle Købmandsgård” på hjørnet af Stationspladsen og Ajstrupvej, i dag Sundhedshuset, Fodterapeut og Tandtekniker. Indvielsen af jernbanen blev fejret med dans på kornloftet, da kroen ikke havde en festsal. Niels Jensen var en travl mand med bestyrelsesposter i Aarhus. Når han skulle med toget, blev han ved med at arbejde, til han kunne høre togets fløjten. Så gik det i fuld galop over Stationspladsen, bagefter kom yngste lærling med de nypudsede støvler, som købmanden fik med i toget. Et stykke ud af banelinien kom de snavsede træsko ud ad vinduet, lærlingens job var at løbe efter og samle dem op.

Købmand Jens Torstensen
drev forretning på Norsminde Handelsplads fra 1885 og havde tæt kontakt til Niels Jensen, som han solgte tømmer til. På det tidspunkt var Norsminde en stor indskibningshavn. Niels Jensen ønskede, at Torstensen overtog forretningen i Malling. Han undslog sig, fordi han ikke havde lyst til at sige, at pengene ikke var til det. En stor grosserer tilbød at give massiv kredit, og i 1891 tiltrådte Torstensen som forpagter. Da Niels Jensen dør i 1899, købte Jens forretningen, og Købmandsgården J. Torstensen var etableret. Forretningen handlede med alt muligt: kolonial, korn, kul, tømmer cement, tovværk, redskaber og meget mere. Der var mange ansatte, alt blev vejet af i poser. Første verdenskrig mærkede forretningen ikke meget til, Danmark var neutral. De havde store lagre af te og ris, som folk kom langt væk fra for at købe. Jens Torstensen, sammen med hustruen Marie, var en meget gavmild mand både overfor sine ansatte og folk i byen. Man kunne altid komme til ham, hvis man var i nød.

Foran indgangen til butikken på Stationspladsen. Drengen i den hvide kittel på trappen Ove Torstensen, i jakkesæt for foden af trappen Jens Torstensen .Ca. 1910)

Købmand Ove Torstensen
Jens dør i 1929, og sønnen Ove, der var 30 år, vendte hjem for at overtage forretningen i 1930. Det var strenge tider. Depressionen, der begyndte i USA i 1929, nåede også Danmark. Forretningen mistede i årene 1930-37 75.000 kr., det var rigtig mange penge. Dertil kom at bygningen var i dårlig stand. Den er ormædt og rådden, sagde håndværkerne. Der blev bygget en ny købmandsgård på det gamle fundament for 62.000 i stedet for at reparere. Omsætningen voksede i slut 30erne, men så kom besættelsen 1940-45, det blev fem hårde år med besværligheder grundet varemangel. Ved befrielsen d. 5. maj lukkede butikken, og der var et skilt på døren ”Lukket på grund af glæde”. Ove Torstensen ledede forretningen i 42 år. I 1969 byggede han en 18 m høj silo på Stationspladsen

Søren og Sven Neermark.
 1972 købte Søren Neermark aktiemajoriteten i J. Torstensen A/S. Søren var 50 år, og havde arbejdet som forretningsfører i flere foderstofforretninger. 1975 blev selvbetjeningsbutikken forpagtet til købmand Madsen`s Oceka Marked- her er nu pizzeria. I 1982 blev korn og foderstofafdelingen udlejet til KFK (Korn og foderstof Kompagniet). Begge lejemål måtte ophæves, da udviklingen i trælasthandel og byggemarkedet ændrede sig.
 Da sønnen Sven Neermark i 1995 købte aktiemajoriteten, var der alt for trangt i lokalerne på Stationspladsen, og de gamle pakhuse forfaldne og utidssvarende.

Der må tænkes og bygges nyt- det blev der på en industrigrund på Holmskovtoften op ad Oddervej. Foderstof- og købmandsforretningen blev nedlagt og tilbage var tømmerhandlen og byggemarkedet.
Indvielsen af de nye lokaler 1. maj 2000, som nu hed Råd & Dåd byggecenter J. Torstensen A/S, blev en sand folkefest med optræden af Odder Pigegarde, blæsergruppen og grillmad.

Den røde lade og kornsilo til højre lige før nedrivningen i 2005

År 2000 og frem
Det gav lidt flere udfordringer med at frigøre grunden overfor den gamle forretning. Den røde lade bygget i 1883 blev erklæret bevaringsværdig. Efter tre år gav Det særlige Byggetilsyn dog Søren Neergaard ret i, at det vil være alt for omfattende at restaurere. Alle Bygningerne blev nedrevet i 2005, og en ny bygning med Fakta i grundplan og lejligheder ovenpå blev opført.
I 2005 udvidede Råd & Dåd bygningerne, og 2016 skiftede navnet til XL-Byg. 2019 solgte Sven Neermark til Søren Møller med Klaus Juhl-Jørgensen og Kjartan Frank som medejere.
I januar 2024 blev virksomheden erklæret konkurs, 141 års virksomhedshistorie var slut. Forhåbentlig kan noget nyt vokse frem.