Beder Kro, Beder Landevej 66 ca. 1910

Beder Kro. Beder Landevej 66. Ca 1910
Beder Kro. Beder Landevej 66. Ca. 1910. Kromanden Niels Peder Pedersen står udenfor. Der sidder et par drenge på
verandaen, der er indgangen til restaurationshaven. Et par cykler og en plov står langs facaden.
Vejtræerne står tæt ned ad Stationsvej

Retur til Beder Kro på Beder Landevej 66