Beder Kro på Beder Landevej 66

 

Peder Sørensen fra den gamle kro Beder Landevej 97, købte i 1884 en grund på hjørnet af vejen til stationen og Odder landevejen.

Peder Sørensen solgte den i 1885 til Niels Olsen der var købmand, sammen med sin bevilling til at holde Kgl. Privilegeret kro af 6.6.1859, og retten til at drive krohold i den på parcellen nyopførte bygning af 14. februar 1885.

Niels Olsen forpagter straks kroen for 5 år til N. Andersen der er fra Låsby.

1893 Sælger Niels Olsen Kroen til Anders Peter Rasmussen, for 3000.- kr. Han opgiver dog hurtigt, allerede i 1896 sælger han igen. Denne gang er det Niels Peter Pedersen der køber.

Niels P. Pedersen må betale 19.000.- for kroen, til gengæld følger der inventer og møblement, et beværtningstelt med tilbehør og gardinerne i beværtningslokalerne med. Niels P. Pedersen havde inden han kom til Beder haft Hou kro i forpagtning.

N. P. Pedersen får Kgl. Bevilling til at drive gæstgiveri i dec. 1895, i 1901 næringsbrev til ølbryggeri, og i 1907 endvidere til at drive købmandshandel. Dog må han ikke handle med brændevin, medicinalvarer eller drive marskandiserhandel.

At han ikke må handle med brændevin, er han ked af, så han søger igen og får denne gang tilladelse. Der følger betingelser med! — han må ikke sælge brændevin i mindre mål end 1/4 pot, og han må ikke have udskænkning på stedet. Tilladelsen skulle fornyes hvert 5. år. I 1913 får N. P. ret til udskænkning af stærke drikke.

I 1906 købte han et stort stykke jord ned mod stationen. Der etablerer han en have med fine gangstier, udeservering og ikke mindst påfugle, der spankulerede frit rundt.

Da N. P. Pedersen dør i 1933, kører hans enke Hansine kroen videre til 1935, hvor sønnen nygifte Ejnar og hustru Ellen Johanne overtager. Da Ejner allerede 2 år efter i 1937 dør, fortsætter Ellen Johanne til 1939.

1939 køber Kai og Jensine Berg kroen og driver den til ca. 1970, hvor kroen lukker.

Fra 1970 til 1980 lejer Jensine kroværelserne ud som kollegieværelser

I 1980 da Beder kro bliver solgt til Holmbo Huse, har en beboergruppe i længere tid været i gang med at skabe interesse, for at købe kroen og omdanne den til et beboerhus.

Samme eftermiddag, som der om aftenen skal afholdes beboermøde med 125 interesserede borgere på Gartnerskolen, bliver kroen solgt til Holmbo huse. Man forsøgte alligevel at få et beboerhus op at stå, det blev aldrig til noget.

Orla Kristensen, Holmbo Huse, havde planer om at bygge 13 rækkehuse i krohaven, der var dog så mange protester fra beboerne, at magistratens afd. 2 nedlagde et “paragraf 17” forbud. Det betød at man ikke måtte ændre på grundens beplantning eller bebyggelse. Det var i 1981.

Byrådet godkendte, at der ikke måtte ændres på beplantningen og der opstod tanker om et rekreativt område i haven evt. en legeplads til børnene, der måtte lege på den stærkt befærdede Stationsvej.

I 1985 foreslog man fra kommunen at Beder kros have skulle anvendes til en offentlig park. Ifølge avisen blev der grinet meget af denne ide.

Se billeder:

 1. Beder Kro, Beder Landevej 66 ca. 1910
 2. Rejsestalden ca. 1915
 3. Familien Pedersen i Studebaker 1920
 4. Beder Kro, Beder Landevej 66 ca. 1925
 5. Beder Kro, Beder Landevej 66 ca. 1930
 6. Ejner Pedersen ca. 1930
 7. Niels P Pedersen kører i jumbe ca. 1930
 8. Bryllupsbillede 1933
 9. DDPA benzinstander
 10. ”Omvandrende spillemænd”
 11. Indbydelse til nytårsfest
 12. Spisekort Beder Kro
 13. Kroejer Niels P. Pedersen i krohaven med påfugl
 14. Det fine lystanlæg. Postkort
 15. Beder krohave ca. 1915
 16. Beder Gæstgivergård. Ca. 1910