Gadebilleder – side 2

Indledning

Sidste sommer var jeg på et kort besøg i min barndomsby Malling ved Århus. Her fik jeg Ideen til at fortælle nutidens børn om, hvordan det var at være barn i 1960’erne (i det efterfølgende benævnt som 60’erne). Det forekom mig, at mit billede af datidens Malling helt markant er et andet, end det nutidens små mallingensere må have af deres by. Ideen gled i baggrunden i en travl hverdag. Det var først, da jeg skulle i gang med denne opgave, at ideen dukkede op igen.

Det kunne være interessant at gå dybere ind i mit billede. At se på, hvad det var for en by, dens indbyggere og deres betingelser, tidens ånd. At se på, hvorfor jeg har den fornemmelse af, at det var så meget anderledes dengang.

Min opgave skal ikke præges af personlige erindringer, mere af generelle betragtninger. Det billede, der tegnes, viser sig måske at kunne passe på de fleste stationsbyer i Danmark (og i hvert fald i Jylland) på den tid. Der var og er ikke noget exceptionelt ved lige netop Malling, men det er her mine forudsætninger ligger for at beskrive gadebilledet i 60’erne.

Jeg vil i ord beskrive et billede. Gadebilledet af Malling i 60’erne. Først vil jeg placere stedet på landkortet og kort fortælle lidt historie.

 

Problemformulering

Hvordan adskiller gadebilledet af stationsbyen Malling i 60’erne sig fra nutidens gadebillede af samme sted?

Videre til side 3 – klik her