Gadebilleder – side 5

Mejeriet i Malling.

Billede 3 – Mejeriet i Malling. Efter lukningen blev det revet ned og erstattet af en beboelsesejendom. Foto 1956
Malling Kro beliggende på Stationspladsen. Foto 1973
Billede 4 – Malling Kro beliggende på Stationspladsen. Foto 1973

Foreningslivet blomstrede livligt. Der var et meget rigt varieret udvalg af detailforretninger – ca. tyve af slagsen. Det betød i praksis, at byens borgere ikke behøvede at forlade byen for at handle, hvilket i sig selv kunne spare en for en masse tid. Til gengæld tog det så nok lidt længere tid at handle i mange små specialforretninger frem for at klare alt på en gang i et supermarked. Desuden var der bank, sparekasse, sygekasse-kontor, posthus, håndværksmestre inden for stort set alle fag (heriblandt sadelmager og karetmager), køreskole, læge, tandlæge, dyrlæge, kro, biograf, benzintank, jordemoder, landbetjent, telefoncentral. Der var foderstofforretning, dampmølle, teglværk, en kagefabrik, landbrugsskole, de gamles hjem, mejeri, danseskole på kroen og trælasthandel. Kort sagt var det en driftig by, hvor alle ens dagligdags behov kunne dækkes inden for byens “mure”.

Mange af borgerne havde deres erhverv i Malling. Som eksempel kan nævnes, at af de 18 børn som jeg startede i skole med i 1966, havde fædrene til 12-14 af børnene arbejde i Malling. Kvinderne var for størstedelens vedkommende hjemmegående og/eller medhjælpende hustruer. Det var kun ganske få, der var udearbejdende. Det var da også først i 1965, at der oprettedes børnehave i byen. Her var plads til 30 børn. Det kostede på det tidspunkt 100 kr. om måneden at have sit barn i børnehave.

De glade tressere

Som periode var 60’erne præget af opgang. Nogle kaldte det “De glade tressere” andre ”De rastløse tressere”. Man smed flere og flere hæmninger og tabuer bort. Ungdommen kom mere og mere på banen, hvilket bl.a. gav sig udtryk i modebilledet og hørtes i musikken. Der blev bygget et væld af enfamiliehuse som et synligt tegn på det økonomiske opsving. Der blev også råd til at anskaffe flere såkaldte moderne bekvemmeligheder i form af vaskemaskine og andre eldrevne husholdningsmaskiner.

Videre til side 6 – klik her