Gadebilleder – side 8

De gamles hjem hedder Malling Plejehjem. Landbrugsskolen hedder Dansk Center for Jordbrugsuddannelser. Der drives håndværksfirmaer, lægehus, dyrehospital.

Byen er vokset i areal. Der er skudt – og skyder stadig – nye beboelseskvarterer op. I 1901 var der 1748 indbyggere i Malling sogn. I 1960 var tallet 2043, i 1970 var det 2501 og i 1999 var der 4205 mennesker, der kunne kalde sig mallingensere.

Det er fortrinsvis udflyttere fra Århus, der har øget befolkningstallet i byen. I dag er der børnehaver, vuggestuer samt skolefritidsordning. Det er nye begreber i forhold til 60’erne. Begge forældre arbejder i de fleste familier. Arbejdspladsen ligger typisk uden for Malling, fortrinsvis i Århus. Mange familier har to biler. Selvom der går tog og rutebil til Malling, finder mange det mest bekvemt med egen bil. Det går hurtigere. Og så kan børnene blive kørt til skole! Børnenes liv er et organiseret aftaleliv. Efter skolen venter fritidshjemmet, efter fritidshjemmet venter alle de mange tilbud, der er i dag om spændende fritidsaktiviteter. De aktiviteter, der ikke tilbydes i Malling, køres børnene til i andre byer.

I dag hører Malling under Århus kommune. Sognerådet blev nedlagt ved de store kommunesammenlægninger, der fandt sted over hele landet i 1970.

Malling er en pæn og velholdt by. Velfriseret og uden overflødige bygninger og arealer, der står ubenyttede hen. I 60’erne kunne vi godt finde nogle tomme bygninger eller arealer efter nedlagte virksomheder. Det talte til børnenes fantasi, når vi drog på opdagelse sådanne steder. Vel var det nok lidt farligt, hvilket vel også er en medvirkende årsag til, at det ikke ses mere. Nu såes der græs og anlægges stisystemer. Græsarealerne bliver passet og plejet af det kommunale parkvæsen.

Videre til side 9 – klik her