Gadebilleder – side 9

Foran kirken lå der i 60’erne to huse. De er blevet revet ned. Nu er der sået græs og der er blevet et pænt, frit udsyn op til kirken i stedet for. Den sidste af de tre by-gårde – Toftegård – måtte lade livet i slutningen af 80’erne, så græsmark, gårdsplads, mødding m.v. kunne erstattes af pænt, velordnet rækkehus-byggeri. Mejeriet er for længst revet ned. Nu ved børnene i Malling heller ikke, hvor mælken kommer fra.

I 1989 åbnedes en omfartsvej uden om Malling. Herefter skal man have et ærinde for at komme ind til byen.

 

Delkonklusion

Man kun sige, at forandringen, der er sket i Malling fra 60’erne til i dag, har ændret en driftig by med sit eget særpræg og image til en mere anonym forstad til Århus. Som tidligere mallingenser vil jeg altid kunne genkende byen, men alligevel er forandringen enorm. Set udefra ligner den så mange andre sovebyer. Kirken ligger dog, hvor den altid har ligget. Det skal den nok blive ved med. Den er jo også så pæn.

 

Formidling

Til denne del af opgaven har jeg to forslag. Begge forslagene har børn på under 10 år som målgruppe. Det har jeg valgt, fordi jeg selv var barn på den tid, som opgaven omhandler. Mit udgangspunkt i opgaven er rettet mod børn. Jeg synes alligevel også, at emnet ville egne sig til en voksen målgruppe. F.eks. i form af en artikel i en lokalavis for området. Men jeg vil ikke uddybe en sådan mulighed her i opgaven, da jeg har valgt at koncentrere mig om to forslag.

Videre til side 10 – klik her