Morgenbladet side 5

DEPORTATIONERNE STANDSES

Fra den tyske overkommando foreligger nu en ordre om, at deportationerne fra DK skal standses. Dette er ikke et udslag af pludselig medmenneskelighed, men en simpel følge af de kaotiske tilstande, som efterhånden råder i det 3. rige.

EN HIPO- METODE

HIPOS forbryderiske fremgangsmåde i bestræbelserne på at komme frihedsbevægelsen til livs er snart almindelig kendte. Her er dog et eksempel som er ret enestående uden derfor at være hverken værre eller bedre end de foregående.

For nogen tid siden myrdede HIPO frugthandler D. (adresse). Et par dage i forvejen havde han været udsat for en mærkelig oplevelse. 5 mand henvendte sig hos ham og fortalte, at de kom fra ”Frie danske”, og at de skulle føre ham i afhøring. Han sigtedes for at være stikker, sagde de. Han fik derefter bind for øjnene og blev kørt bort. Noget efter befandt han sig i et Illegalt hovedkvarter og afhøringen tog sin begyndelse. Han fortalte, at illegale personer allerede længe havde holdt møde i hans forretning, så han var altså ikke stikker. Så blev han kørt hjem, og hans forretning blev holdt under observation, og han blev skudt. Det ”illegale Hovedkvarter” var et rum på Politigården.

TYSK HONNØR 9.APRIL KL 12.

Da  horsensianerne den 9. april kl 12 i 2 min. minedes Frihedskampens ofre, udspandt der sig en episode ved Hotel Horsens på Søndergade hvor tusinder var samlet. 5-6 tyske menige soldater stoppede op ved sirenehylet og deltog i demonstrationen ved at stå i stram retstilling og gøre honnør. Feltgendarmariet havde en patrulje ude, og da en af disse så de demonstrerende tyskere, trak de revolverne og forsøgte at nå ind på livet af dem. De mange danskere som ikke rørte sig af pletten, hindrede dem indirekte vejen frem, og det lykkedes de tyske meddemonstranter at flygte ned ad en sidegade. Da feltgendarmerne så deres  flygtende landsmænd forsvinde, blev de aldeles rasende, og skreg som besatte for at få danskerne til at flytte sig. Alt imens var de 2 minutter gået og pludselig satte hele gadebilledet sig i bevægelse på ny. Så kunne feltgendarmerne ikke gøre noget.

BALLETMESTERENS LUNER

Under de 2 min stilhed den 9. april på Kgs Nytorv i Kbh. hvor en stor folkemængde var forsamlet, spadserede balletdanser L. Ø. med overlegen mine hen over pladsen. I højre hånd havde han en revolver klar til aftræk. Københavnerne havde kun foragt tilovers for hans modbydelige provokation.

UDPLYNDRINGEN

Hvad de tyske flygtninge skal have i april. Tyskernes krav på levnedsmidler i april er større end nogensinde. Vi nævner nogle tal: De har forlangt 6000 tons kartofler mere end i januar kvartal. 3000 tons rugmel mere, 700 tons smør extra, sukkerrationene forhøjet med 1600 tons, 8000 kg krydderier mod før 600 kg, spiseolie fra 6000 til 9000 kg, spiritus fra 30.000 til 38.000 liter. Og det kan i denne forbindelse oplyses, at den pludselige mælkemangel i hovedstaden ikke alene skyldes transportvanskeligheder, men den kendsgerning at tyskerne nu rekvirerer 150.000 liter hver uge.

EN GENERAL KOMMER TIL BYEN

Forleden kom general Lindemann til Haderslev. Han blev i byen nogle dage, og i den tid var jernbanestationen, hvor hans tog holdt på et sidespor afspærret fuldkommen. Der gik vagtpost ved vagtpost. Panservogne kørte rundt i gaderne, og flere gader var afspærret. Skulle han ud i sin bil, var der maskinpistolbevæbnede motorcyklister på alle sider. I øvrigt blev hans særtog forsinket et halvt døgn som følge af sabotage mellem Farrig og Vamdrup, hvor et større antal tyske godsvogne var væltet.

388 danskere døde

Indtil den 6. April er, ifølge en Opgørelse, i alt 388 Danskere afgået ved Døden i tysk Fangenskab.

Til side 6 – klik her