Øvleslægten i Dansk Slægtsgårdsforenings tidsskrift

Oktober 2016
Nr. 444
73 årgang

I tidsskriftet er der 2 artikler og 1 slægtsoversigt. Klik på artiklens navn eller på slægtsoversigten for at læse mere:

Øvleslægten paa Vejelgaard i Malling
Christian Dams artikel i Familie Journalen nr. 18 fra 1941:

Veilgård i Malling
af Arkivleder Kirsten Williams, Beder-Malling Egnsarkiv

Øvleslægten på Veilgården
Slægtsoversigt