Strejftog gennem en husmoders arbejde

For at blive Husmoder kræves ingen Uddannelse, kun den Viden, hun ad Frivillighedens Vej tilegner sig, giver hende Mulighed for at klare Begreberne. Men gør man op hvilke Opgaver, der tilfalder en Husmoder, vil man opdage, at hun for at være fuldt kvalificeret kunde have Behov for en Uddannelse som:

 1. Indendørsarkitekt.
 2. Kemiker
 3. Ernæringsekspert.
 4. Økonom.
 5. Gartner
 6. Ekspert i Fjerkræhold.
 7. Syerske
 8. Sygeplejerske
 9. Barneplejerske
 10. Pædagog.
 11. Psykolog

Hvis alle de ovennævnte Punkter stilledes som en Betingelse for, at man havde Lov at nedsætte sig som Husmoder, vilde mange sikkert have sig det frabedt, — men saasom de fleste Kvinder jo er tvangsindlagte til at skulle varetage et Hjems Interesser, enten det skal foregaa med egne Hænder, eller hun skal dirigere andres til det, skal hun virkelig for at være paa Højde med Situationen, om ikke have Eksamensbevis eller Svendebrev indenfor de forskellige Omraader, saa dog have udvidet Kendskab til de forskellige Emner.

Fra elevskriftet 1953. Skrevet af Edel Stounberg, Lærerinde pa Husholdningsskolen.

Tilbage til: Husholdningsskolen på Starupvej