Husholdningsskolen på Starupvej

Malling Landbrugsskole startede i 1928 en husholdningsuddannelse.

Formålet var:

Husholdningsundervisningen blev taget op som et fast led i skolens arbejde med det formål gennem en solid og faglig undervisning, at dygtiggøre de unge kvinder, så de kunne blive lige så udrustede til deres gerning som mændene, for gennem disse kurser at bidrage til at denne side af den nødvendige faglige uddannelse kunne blive udbredt i størst mulig udstrækning.

Skolen håbede gennem undervisningen at hjælpe de kvindelige elever til større personlig forståelse og glæde af deres virksomhed som husmødre og tillige til et bedre økonomisk udbytte af deres betydningsfulde arbejde i hjemmet.


Skolen tilbød både et 3 mdr. og et 5 mdr. husholdnings kursus, begge med start i maj måned.
Der var kun fem elever til det første kursus men skolen var tilfreds og håbede på større tilslutning som årene gik.

I 1929 var der 14 piger på kurset og i 1930 det samme antal, vel at mærke på 3 mdr. kurset, kun 6 fortsatte på 5 mdr. kurset. Endnu var der ikke så mange elever at det økonomisk kunne løbe rundt.

På trods af det lille antal elever, besluttede man i 1930 at bygge et nyt hus, på modsatte side af vejen. Bygningen kom til at indeholde et stort lokale der om sommeren indrettes som skolekøkken og om vinteren som klasseværelse. På førstesalen blev der indrettet 14 lyse og rummelige tomandsværelser. Derudover var huset indrettet med moderne bekvemmeligheder som wc og centralvarme.

Skolen hedder fra 1930 Malling Landbrugsskole og Husholdningsskole.

I 1931 er der stadig for få elever til husholdningsskolen. Man forsøger sig med en “ungdomsskole” både for husholdningsskolens og landbrugsskolen side for omegnens unge, det bliver en succes med 150 elever vinteren igennem. Man må formode at denne ungdomsskole bliver gennemført som aftenskole, da Landbrugsskolen stadig har sine landbrugselever.

Forstander Niels Jørgensen omtaler i 1932 husholdningsskolen, som et barn der stadig ikke vil vokse.

På Husholdningsskolen er der skiftede lærerinder. Da det kun var en sommerskole, skulle de finde andet arbejde, når sommerkurserne sluttede. Flere fandt sig et fast arbejde andetsteds.

Sommeren 1934 gennemførtes som ungdomsskole af frk. Tang et kursus for egnens unge piger, der deltog 26. Dette gentog man året efter med endnu større tilslutning. Alligevel opgiver man og skolen ligger stille til 1937.

Den 15. august 1937 får Malling Landbrugsskole og Husholdningsskole ny forstander. Niels Jørgensen og fru Ellen forlader skolen efter at de har ledet den i 12 år.

Søren Larsen Sørensen og fru Inga kommer til Malling.
Larsen Sørensen får genoplivet husholdningsskolen, der har ligget stille i 4 år. Fra maj 1938 afholdes et 3 mdrs. kursus. Senere bliver det udvidet med et 5 mdrs. kursus. Og fra 1940 også et 6 ugers kursus fra 1. september.

Kurset indeholder en undervisning der har nøje tilknytning til landhusmoderens arbejde og husholdning, hvor forbrug af gårdens produkter er af afgørende betydning for økonomien. Der anlægges i forbindelse med husholdningsskolen et hønseri og en køkkenhave, så eleverne kan se hvordan dette tilrettelægges og passes.

Pigerne fik lært at lede en husholdning, vaske, rulle, stryge og presse. Rengøring af stuerne, pasning af haven, der en gang ugentlig måtte have en overhaling, og de fik lært at arrangere blomster i vaser. En eftermiddag hver uge var der forevisning af pudsning af metaller, presning af herretøj, og lignende. Der blev undervist i kjolesyning og håndarbejde.

August 1944 bliver hovedbygningen med inventar beslaglagt af tyskerne, og elevhold må aflyses.

Fra 3. maj 1946 er der igen elever på skolen. Husholdningslærerinderne skriver igen i årsskriftet om forskellige emner, som konservering, henkogning, vaskemetoder, giver gode råd om at rationere køkkenarbejdet som opvask, brug of redskaber, om livsfarlige karklude osv.

Sådan går det støt og roligt i flere år. Husholdningslærerinderne bliver gift og forlader skolen, nye kommer til. I 1956 beslutter man sig for at lukke Husholdningsskolen. Dette år er der kun 9 elever. Skolen fik aldrig den fremgang man havde håbet på, — trods at man nu i flere år havde gjort hvad man kunne for at skabe en god skole for de unge piger i deres huslige uddannelse.

Se mere:
Kvaliteten af billederne er ikke alle lige gode, da nogen af dem drejer sig om affotografering.

 1. Husholdningselever 1940
 2. Husholdningselever 1944
 3. Gymnastik i det fri 1946
 4. Elever husholdningsskolen 1947
 5. Husholdningsskolen 1950
 6. Strejftog gennem en husmoders arbejde 1953
 7. Elever i bageriet 1954
 8. Elever i skolekøkkenet 1954
 9. Elever i vaskeriet 1954
 10. Lektielæsning på værelset 1954
 11. Husholdningsskolen – collage

Tilbage til: Husholdningsskolen på Starupvej