Morgenbladet

Morgenbladet, var en dansk illegal avis, som udkom første gang den 11. november 1944 under den tyske værnemagts besættelse af Danmark. Bladet var Dansk Samlings afløser for månedsbladet Niels Jydes Breve.

Morgenbladet udkom alle hverdage indtil befrielsen i 1945 med i alt 142 numre.

Efter befrielsen flyttede Morgenbladet sammen med Information, ind i det tidligere nazistiske dagblad Fædrelandets lokaler i København og fortsatte som legalt dagblad indtil april 1946 og ugeblad indtil april 1948.

Dansk Samling er et dansk nationalistisk parti med kristne rødder stiftet i 1936 af Arne Sørensen. Dansk Samling spillede en aktiv rolle i modstandskampen og deltog i både Frihedsrådet og befrielsesregeringen, men omdannedes i efterkrigstiden gradvis til en forening for nationalsindede.

—–00000—–

Billede af en del af forsiden. Indholdet kan læses ved klik på nedenstående sidetal.
Vi har valgt at anonymisere navne ved kun at bruge forbogstaver. Ligeledes har vi udeladt adresser.
Den originale udgave af bladet har vi på arkivet.

Side 1

Side 2

Side 3

Side 4

Side 5

Side 6